KHỐI 1 - TỔNG KẾT TRAO GIẢI HỘI THI "TANGRAM PUZZLES FOR KIDS"

🎀 𝐊𝐇Ố𝐈 𝟏 - 𝐓𝐑𝐀𝐎 𝐆𝐈Ả𝐈 𝐇Ộ𝐈 𝐓𝐇𝐈 "𝐓𝐀𝐍𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐏𝐔𝐙𝐙𝐋𝐄𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐊𝐈𝐃𝐒" 

🍎 "Tangram puzzles for kids" là hội thi tin học dành học các em học sinh Khối 1, giúp các em rèn luyện sử dụng chuột máy tính khéo léo chọn các dạng hình học thích hợp để hoàn thành câu đố.

🍎 Chúc mừng các con đã cố gắng hết mình và có kết quả thật đáng khen ngợi nhé!

#VSTARSCHOOL
#ICAN #YOUCAN #WECAN