Nhân viên Mua sắm

  • Nam, nữ - tuổi từ 25 – 35
  • Có khả năng giao tiếp, sức khỏe tốt, nhiệt tình, thông thạo đường trong thành phố.
  • Lựa chọn nhà cung cấp và đàm phán giá theo quy trình.
  • Theo dõi và kiểm tra chất lượng sản phẩm giao về cơ sở/phòng ban .
  • Thực hiện thủ tục thanh toán theo qui định.
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm