[KHỐI TRUNG HỌC] KHỞI ĐỘNG CHÀO HÈ 2019

💦 𝐕𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐂𝐀𝐌𝐏 - 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐈𝐃𝐄𝐀𝐒 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 đã chính thức khởi động rồi cả nhà ơi!

💦 Ngay hôm nay, các em học sinh Khối Trung Học đã có những "thử thách" đầu tiên với những trò chơi vận động ở hệ thống phao nổi Wibit và đua thuyền ở hồ bơi.

💦 Chúc các em sẽ có thêm những trải nghiệm đầy quí giá tại 𝐕𝐒𝐓𝐀𝐑𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 ở mùa hè này nhé! 💗

#VstarCamp #Summer2019 #Brightideas