Chương trình học
Vui học thành nhân, thành tài
Tiểu học
Là bậc học nền tảng đảm bảo việc giáo dục đạo đức truyền thống dân tộc để học sinh sẵn sàng hòa nhập và thành công trong thế giới năng động.
Trung học Cơ sở
Chương trình giảng dạy linh hoat, với phương pháp dạy học đa dạng kết hợp với hoạt động ngoại khóa sôi nổi tạo hứng thú học tập cho học sinh.
Trung học Phổ thông
Chương trình bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thông, cơ bản, toàn diện đồng thời có nhiều môn học mới để phát triển năng lực, đáp ứng nguyện vọng của học sinh.
Hoạt động Ngoại khóa
Xây dựng sự gắn bó, thân mật, vui vẻ và yêu mến lẫn nhau giữa thầy cô và học sinh, giữa học sinh với nhau.

Chia sẻ của phụ huynh

Mạng xã hội