Đội ngũ giáo viên

NGÔ THỊ MINH CHÂU

NGÔ THỊ MINH CHÂU

Tổ trưởng Tiếng Anh Khối 3
NGUYỄN THỊ VŨ NGA

NGUYỄN THỊ VŨ NGA

Tổ trưởng Tiếng Anh Khối 5

VÕ THỊ KIM HÀ

VÕ THỊ KIM HÀ

Tổ trưởng Chuyên môn Văn THCS
VŨ THỊ HIỀN

VŨ THỊ HIỀN

Tổ trưởng Chuyên môn Văn THPT
ĐẬU THỊ MẬN

ĐẬU THỊ MẬN

Tổ trưởng Chuyên môn Toán THCS
NGUYỄN VĂN PHÚC

NGUYỄN VĂN PHÚC

Tổ trưởng Chuyên môn Toán THPT

NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUỆ

NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUỆ

Tổ trưởng bộ môn Sử-Địa