Chính Sách Phí (Năm Học 2023 - 2024)

1. Phí kiểm tra đầu vào (không được hoàn lại) 

Mức phí là: 1.000.000 VNĐ.

Đóng ngay khi Phụ huynh nộp hồ sơ đăng ký thi kiểm tra.

Nếu thực hiện vào ngày thường từ thứ 2 đến thứ 6 giảm 50% còn 500.000 VNĐ.

 

2. Phí ghi danh (không được hoàn lại)

a. Mức phí là: 20.000.000 VNĐ (đóng 1 lần trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhà trường thông báo học sinh được trúng tuyển).

b. Phí ghi danh được cấn trừ vào học phí ngay khi Phụ huynh đăng ký nhập học cho học sinh. Tuy nhiên mức học phí sẽ được tính theo thời điểm Phụ Huynh hoàn tất đóng phí (không phụ thuộc vào thời gian đóng phí ghi danh).

c. Phí này sẽ không được hoàn trả hay chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

 

    3. Học phí

 3.1 Phương thức và thời hạn đóng phí:

 - Đóng 1 lần/năm: Trước ngày nhập học

 - Đóng 2 lần/năm, theo học kỳ, cụ thể: 

  Kỳ 1: phải đóng 50% tổng học phí cả năm trước ngày nhập học.

  Kỳ 2: phải đóng phần còn lại chậm nhất là ngày bắt đầu học kỳ 2.

* Lưu ý: 

 - Học phí đóng 2 lần/năm = Học phí quy định x 110% (áp dụng theo 2 mức học phí năm là đóng trước 01/07 và từ 01/07). Học phí phải đóng trước ngày nhập học và trước ngày bắt đầu học kỳ 2 đối với học phí học kỳ 2.

- Học sinh nhập học VSTARSCHOOL sau ngày nhập học hoặc sau ngày bắt đầu học kỳ 2, học phí phải đóng sẽ được tính tròn học kỳ.

- Thời gian bắt đầu và kết thúc các học kỳ thay đổi theo từng năm. Thời gian này được tính theo Lịch học tập được VSTARSCHOOL công bố vào đầu mỗi năm học căn cứ vào Quy định chung của Bộ GD&ĐT. 

3.2 Ưu đãi Phụ huynh có nhiều con ruột cùng học tại VSTARSCHOOL 

3.2.1 Đăng ký thêm con ruột thứ 2: giảm 3% cho học sinh lớp nhỏ hơn.

3.2.2 Đăng ký thêm con ruột thứ 3: giảm 4% cho học sinh lớp nhỏ hơn.

3.2.3 Đăng ký thêm con ruột thứ 4 và tiếp theo: giảm 5% cho học sinh lớp nhỏ hơn.

3.2.4 Phụ huynh có 2 con ruột cùng đăng ký nhập học mới tại VSTARSCHOOL: giảm 3% cho học sinh lớp nhỏ hơn/ hoặc học sinh là em (chỉ giảm 1 học sinh).

3.2.5 Phụ huynh có từ 3 con ruột trở lên đăng ký nhập học mới tại VSTARSCHOOL: giảm 3% cho học sinh là em thứ nhất, giảm 4% cho học sinh là em thứ hai, giảm 5% cho học sinh là em thứ ba (số học sinh được giảm = tổng số học sinh nhập học – 1)

* Lưu ý: 

 - Ưu đãi này được áp dụng suốt thời gian học sinh học tại trường. Khi một trong các học sinh chuyển trường hoặc kết thúc học tập tại trường thì chính sách giảm phí này sẽ được điều chỉnh kể cả trường hợp chuyển trường giữa năm học (số phí sau khi điều chỉnh nếu còn thiếu thì VSTARSCHOOL sẽ truy thu thêm).

- Ưu đãi này không áp dụng với học sinh có chính sách đặc biệt (Gói phí vàng, tài chính dài hạn, học phí cố định).

 

 4. Phí dịch vụ đi kèm (phí ăn sáng và xe đưa đón) 

a. Không bắt buộc và thời hạn đóng được tính như thời hạn đóng học phí.

b. Phương thức đóng phí:

- Đóng 1 lần/năm và đóng trước ngày khai trường: được giảm 10% trên biểu phí quy định.

- Đóng theo học kỳ (2 lần/năm): mức đóng theo phí quy định.

- Phí dịch vụ được tính tròn tháng. Nếu học sinh sử dụng bất kỳ ngày nào trong tháng thì phí dịch vụ tháng đó sẽ được tính. Nhà trường chỉ hoàn trả các tháng học sinh không sử dụng.

c. Trong trường hợp học sinh ngưng sử dụng dịch vụ hoặc vắng học từ 01 tháng trở lên, Phụ huynh phải báo trước cho VSTARSCHOOL bằng văn bản trước 07 ngày làm việc (trường hợp vắng học từ 01 tháng phải có phê duyệt của Ban Giám Hiệu). Khi đó phí này sẽ được khấu trừ hoàn trả cho Phụ huynh theo thời gian thực sử dụng (đơn vị tính là tháng). Trong trường hợp VSTARSCHOOL chưa nhận bất cứ văn bản nào từ Phụ huynh thì phí này Phụ huynh vẫn phải thanh toán dù không sử dụng.

d. Anh chị em ruột sử dụng dịch vụ xe đưa đón tại cùng một địa điểm giảm 15% phí cho mỗi học sinh.

e. Phí xe đưa đón 01 chiều được tính bằng 70% phí xe đưa đón niêm yết của từng năm học.

* Lưu ý: 

Các dịch vụ ăn sáng, xe đưa đón đóng phí 1 lần được giảm 10%. Nếu học sinh không sử dụng đủ năm thì mức phí sẽ chuyển đổi về mức phí quy định (không được giảm).

- Phụ huynh có nhu cầu đăng ký dịch vụ xe đưa đón hoặc thay đổi địa điểm đón/ trả, Phụ huynh cần thông báo cho Nhà trường bằng văn bản và hoàn tất các khoản phí (nếu có) trước ngày 15/07 hàng năm đối với kỳ xếp tuyến đầu năm học mới và trước 07 ngày đối với kỳ xếp tuyến trong năm học. 

- VSTARSCHOOL có quyền từ chối nếu địa chỉ đưa/đón không phù hợp với lịch trình tuyến xe đưa đón của VSTARSCHOOL.

- Trong trường hợp có biến động giá nhiên liệu hoặc các phụ phí khác VSTARSCHOOL sẽ thông báo phụ thu (tính theo tháng).

Dịch vụ ăn sáng và xe đưa đón là dịch vụ được lựa chọn thêm. Nhà trường sẽ cung cấp dịch vụ dựa trên nguyện vọng của Phụ huynh và khả năng đáp ứng của VSTARSCHOOL tùy vào tình hình thực tế. Việc không cung cấp các dịch vụ đi kèm này không ảnh hưởng đến thỏa thuận nhập học và/hoặc các thỏa thuận, dịch vụ khác giữa Phụ huynh và VSTARSCHOOL. 

 

5. Hoàn học phí

 Học sinh chấm dứt việc học tại VSTARSCHOOL, Nhà trường sẽ hoàn học phí cho Phụ huynh tính tròn theo học kỳ. Theo đó, dù học sinh chỉ tham gia học 1 ngày thì học phí cũng đã bắt đầu được tính và VSTARSCHOOL sẽ không hoàn phí cho học kỳ đó. Việc hoàn phí được tính cụ thể như sau:

 a. Nếu đã đóng học phí cả năm:

a.1 Học sinh chấm dứt học trong học kỳ 1: 

Hoàn học phí học kỳ 2.

Thu thêm 3.000.000 VNĐ (ba triệu đồng) phí hành chánh.

a.2 Học sinh chấm dứt trong học kỳ 2: không hoàn phí.

b. Nếu đã đóng học phí theo học kỳ:

b.1 Học sinh chấm dứt học trong học kỳ 1: 

Không hoàn phí.

Thu thêm 3.000.000 VNĐ (ba triệu đồng) phí hành chánh. 

b.2 Học sinh chấm dứt trong học kỳ 2: phải hoàn tất các khoản phí của học kỳ 2 trước khi hoàn tất các thủ thục ngưng học.

c. Phụ huynh khi rút phí trước ngày nhập học sẽ bị thu một khoản phí, cụ thể như sau:

Rút phí trước ngày nhập học trên 10 ngày làm việc: thu 30% học phí chuẩn (mức phí đóng từ ngày 01/07).

•    Rút phí trước ngày nhập học từ 6 đến 10 ngày làm việc: thu 50% học phí chuẩn (mức phí đóng từ ngày 01/07).

Rút phí trước ngày nhập học 5 ngày làm việc hoặc ít hơn: thu 70% học phí chuẩn (mức phí đóng từ ngày 01/07).

Học phí và các phí dịch vụ còn dư (nếu có) sẽ được hoàn lại cho Phụ huynh trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin về tài khoản ngân hàng của Phụ huynh hoặc ngày học cuối cùng của học sinh tùy thời điểm nào đến trước (VSTARSCHOOL sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại nếu có do sai sót của Phụ huynh khi cung cấp tài khoản nhận tiền cho VSTARSCHOOL).

 

6. Hình thức thanh toán phí

a. Các loại phí được thanh toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ).

b. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

* Lưu ý: 

1. Mỗi học sinh được phát giáo trình, sách giáo khoa, tập, balo, đồng phục… theo số lượng chuẩn quy định của từng khối lớp. Các trường hợp phát sinh thêm do nhu cầu của học sinh hoặc do học sinh bắt buộc phải thay đổi giáo trình để phù hợp với lộ trình giảng dạy VSTARSCHOOL thì Phụ huynh phải thanh toán chi phát phát sinh cho Trường.

2. Chỉ các học sinh nhập học từ đầu năm học mới đủ điều kiện tham gia các kỳ thi tiếng Anh Quốc tế tổ chức trong năm học bao gồm các chứng chỉ PTE, Aptis và IELTS. 

3. Để bảo đảm tuyệt đối vấn đề an toàn thực phẩm, VSTARSCHOOL không chấp nhận bất cứ trường hợp nào đem thức ăn bên ngoài VSTARSCHOOL vào để thay thế cho bữa ăn tại VSTARSCHOOL (kể cả ăn sáng).

 

(Tùy vào từng thời điểm mà Chính sách phí này có thể được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hoặc chính sách của VSTARSCHOOL, ngoại trừ Biểu phí đối với phí Phụ huynh đang sử dụng các gói phí đặc biệt: “Gói học phí vàng”; “Gói học phí dài hạn”).