Môi trường làm việc

Mục tiêu hàng đầu của VSTARSCHOOL là xây dựng một môi trường làm việc khác biệt, lấy nhân viên làm trọng tâm phát triển.
Chúng tôi tin tưởng đây chính là bệ phóng vững chắc cho sự thành công của VSTARSCHOOL.

Chế độ đãi ngộ

“Đây là 4 giá trị cốt lõi chúng tôi luôn hướng đến trong việc tuyển dụng và
phát triển cơ hội cho từng cá nhân”

Lương bổng

Chính sách lương cạnh tranh với thị trường, đảm bảo thu nhập tốt cho nhân viên.

Bảo hiểm

Bảo hiểm đầy đủ theo Luật Lao Động.

Đào tạo

Chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn được tổ chức liên tục và hiệu quả.

Du lịch

Du lịch nghỉ dưỡng hằng năm.

Cảm nhận của giáo viên & nhân viên