Thực Đơn Tháng 04 Năm Học 2018 - 2019

Thực đơn Tiểu học

Thực đơn Trung học

**Tuỳ vào tình hình thực tế, nếu thực phẩm có khả năng bệnh dịch thì nhà trường sẽ thay đổi thực đơn mà không báo trước để bảo vệ sức khỏe học sinh.