Thỏa Thuận Nhập Học

PHỤ HUYNH
1. Chỉ có cha mẹ/ người giám hộ/ người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là phụ huynh) mới được đăng ký nhập học, xin thôi học hoặc liên hệ với VSTARSCHOOL (sau đây gọi tắt là VSS) về các vấn đề liên quan đến học sinh. Phụ huynh/người đưa đón phải xuất trình thẻ đưa đón đúng thông thông tin đã đăng ký.
Nếu phụ huynh đang có tranh chấp về quyền giám hộ học sinh, nhà trường chỉ tiếp nhận và làm việc với người đóng học phí (cha hoặc mẹ) cho đến thời điểm có quyết định chính thức từ cơ quan chức năng. 
2. Phụ huynh phải nộp đủ và đúng hồ sơ qui định trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhập học tại VSS. Sau thời gian này, nếu không bổ sung đủ và đúng hồ sơ hoặc thông tin trên hồ sơ sai sự thật, VSS có quyền từ chối cung cấp các dịch vụ có liên quan cho học sinh và phụ huynh có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về nội dung thông tin mà mình cung cấp.
3. Phụ huynh có nghĩa vụ thanh toán học phí và các khoản chi phí liên quan theo Chính sách phí của Nhà trường (đính kèm). Nếu không hoàn thành đầy đủ và đúng hạn, nhà trường có quyền từ chối cung cấp các dịch vụ có liên quan cho học sinh.  
4. Phụ huynh tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh rèn luyện NHÂN CÁCH, THỂ CHẤT, TRÍ TUỆ, sinh hoạt và vui chơi, đồng thời chấp hành theo đúng Nội qui và Qui định  của VSS. Trong trường hợp học sinh không nghiêm túc chấp hành đúng nội qui, qui định của VSS, nhà trường có quyền áp dụng các biện pháp giáo dục hoặc buộc thôi học tùy vào mức độ vi phạm đã được nêu trong Nội qui và Qui định của nhà trường theo Qui định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
5. Phụ huynh phải cập nhật bằng văn bản (thư, email) cho Phòng Ghi danh của VSS  kịp thời tất cả những thay đổi liên quan đến hồ sơ của học sinh. VSS sẽ không chịu trách nhiệm nếu không liên lạc được với phụ huynh trong trường hợp khẩn cấp hoặc gửi tài liệu đến địa chỉ được cung cấp trừ khi đã nhận được thông báo trước về các thay đổi này.
6. Phụ huynh không được cho học sinh mang đồ dùng, tài sản có giá trị  vào trường; những vật dụng, đồ chơi mang tính nguy hiểm; các chất gây nghiện hoặc thiết bị có nguy cơ gây ra cháy nổ.

NHÀ TRƯỜNG
1. Nhà trường cam kết đem đến môi trường và chất lượng giáo dục hiệu quả; đảm bảo an toàn, sức khỏe tốt nhất cho học sinh tại VSS.
2. Nhà trường có quyền sử dụng thông tin cá nhân của phụ huynh và học sinh trong khuôn khổ qui định của pháp luật, của ngành giáo dục vào việc quản lý, giảng dạy, y tế,… cho học sinh nhằm mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất.
3. Nhà trường có quyền thay đổi các giải pháp giáo dục và đào tạo, hoặc điều động nhân sự mà nhà trường tin rằng sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất cho học sinh.
4. Nhà trường được phép sử dụng phim, ảnh của học sinh đã và đang học tại trường để làm tư liệu cũng như tổ chức các hoạt động khác vì mục đích giáo dục, đào tạo và phát triển của trường mà không phải trả bất cứ chi phí liên quan nào.
5. Nhà trường không chịu trách nhiệm về việc mất hoặc hư hỏng đồ dùng cá nhân và tài sản khác đối với các trường hợp học sinh không gửi Giáo viên quản lý hộ (theo qui định).
6. Nhà trường được quyền không cho học sinh vào lớp cho đến khi khỏi bệnh trong trường hợp các em có những biểu hiện bệnh lây nhiễm (hô hấp, đau mắt, tay chân miệng, quai bị, thủy đậu…) và những biểu hiện bệnh lý này được xác nhận ban đầu bởi Bộ phận Y tế của trường (theo hướng dẫn của Bộ Y tế).
7. Nhà trường chỉ phản hồi những ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng của phụ huynh qua các kênh thông tin chính thống của nhà trường (email: info@vstar.edu.vn hoặc tổng đài 1900 6433).

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
- Trong trường hợp khẩn cấp về y tế và sức khỏe của học sinh mà không thể liên hệ được với Phụ huynh, nhà trường được quyền tìm cách giải quyết hoặc áp dụng phương pháp điều trị thích hợp cho học sinh và không bị quy kết bất kỳ trách nhiệm nào.
- Tất cả chi phí điều trị cho học sinh trong tình trạng khẩn cấp sẽ được phụ huynh thanh toán theo chứng từ do nhà trường hoặc bệnh viện nơi được chuyển đến cung cấp.

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VẬT CHẤT
- Phụ huynh có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất cho nhà trường khi học sinh gây hư hỏng, mất mát tài sản của nhà trường.
- Phụ huynh sẽ bồi thường căn cứ vào giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm xảy ra hư hỏng, mất mát hoặc thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác có giá trị tương đương.

QUI ĐỊNH RÚT HỒ SƠ

- Nhà trường chỉ giải quyết việc rút hồ sơ và học bạ của học sinh trong trường hợp phụ huynh đã hoàn tất việc đóng các khoản phí còn tồn đọng đối với nhà trường.
- Khi rút hồ sơ và học bạ, Phụ huynh phải gửi văn bản thông báo cho nhà trường ít nhất là 07 ngày làm việc tính đến ngày chính thức rút học bạ.

NGƯNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐI KÈM
- Nhà trường có quyền áp dụng các hình thức cho học sinh ngưng học tạm thời vì một trong các lý do sau:
Do học sinh vi phạm kỷ luật ở mức độ buộc tạm ngưng học theo Nội qui và Qui định của nhà trường.
Do phụ huynh không nộp phí quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn phải nộp theo Chính sách phí.
-   Nhà trường có quyền áp dụng hình thức cho học sinh ngưng học trong các trường hợp sau: chương trình học không đáp ứng được nhu cầu giáo dục đặc biệt của học sinh hoặc vi phạm bất cứ điều khoản nào của thỏa thuận nhập học.
-    Nhà trường có quyền tiếp tục yêu cầu phụ huynh đóng đủ học phí và các khoản phải thu khác còn nợ (theo Chính sách phí). Trường hợp các khoản nợ bị nhắc nhở nhiều lần vẫn chưa thanh toán, nhà trường sẽ nhờ đến cơ quan chức năng can thiệp.