Anh Văn

  • Nam / Nữ tốt nghiệp Đại học sư phạm; tuổi từ 25 – 40.
  • Yêu nghề, yêu trẻ, có khả năng quản lý học sinh.
  • Có khả năng giao tiếp tốt, am hiểu tâm lý học sinh.
  • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy trên 2 năm.
  • Ưu tiên các ứng viên có bằng Thạc sỹ.
  • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phương pháp và phương tiện dạy học hiện đại.