Nhân viên Giám Sát Tòa Nhà

  • Nam, tuổi từ 22, trình độ 9/12 ( ưu tiên đến 12/12) 
  • Tốt nghiệp trung cấp điện ( hoặc ngành liên quan) 
  • Bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hệ thống M&E ( điện, nước, máy lạnh, máy phát điện...)