Chăm sóc cây cảnh

  • Nam, nữ tuổi từ 25 – 55
  • Tốt nghiệp tối thiểu 09/12.
  • Sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt tình trong công việc.
  • Lý lịch rõ ràng, hạnh kiểm tốt.
  • Nhanh nhẹn và chịu được áp lực về thời gian.