Hoạt động trường lớp

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 3 - THÁNG 8/2017

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 3 - THÁNG 8/2017

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week của tuần học đầu tiên trong năm học mới đều là những tấm gương học tập xuất sắc, biết cách phân chia thời gian biểu hợp lý và có những ước mơ rất đẹp. 

Hoạt động ngoại khóa

DÃ NGOẠI PHÚ QUỐC KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017

DÃ NGOẠI PHÚ QUỐC KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017

VSTARSCHOOL - Là chuyến dã ngoại cuối cùng trong năm học cuối cấp, các em học sinh khối 12 đã có những trải nghiệm thật tuyệt vời cùng nhau.

Thông tin nổi bật

CHÚC MỪNG HỌC SINH VSTARSCHOOL ĐẬU TỐT NGHIỆP 100%

CHÚC MỪNG HỌC SINH VSTARSCHOOL ĐẬU TỐT NGHIỆP 100%

VSTARSCHOOL - Tỉ lệ đậu tốt nghiệp 100% chính là quả ngọt của cả một quá trình hăng say học tập và cố gắng không ngừng của tập thể thầy và trò VSTARSCHOOL.