[KHỐI 3] DÃ NGOẠI VŨNG TÀU (12.2018)

VSTARSCHOOL - Chương trình dã ngoại của Khối 3 tại Thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.

Các tin khác

[KHỐI TIỂU HỌC] DARE YOU CAN

VSTARSCHOOL - Chương trình dã ngoại của Khối 3 tại Thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.

[KHỐI THPT] GALA BASKETBALL VSTARSCHOOL

VSTARSCHOOL - Chương trình dã ngoại của Khối 3 tại Thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.

[KHỐI 12] DÃ NGOẠI BUÔN MA THUỘT (11.2018)

VSTARSCHOOL - Chương trình dã ngoại của Khối 3 tại Thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.