[KHỐI 3] DÃ NGOẠI VŨNG TÀU (12.2018)

VSTARSCHOOL - Chương trình dã ngoại của Khối 3 tại Thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.

Các tin khác

[CHUNG KẾT TRAO GIẢI - THPT] GALA BASKETBALL

VSTARSCHOOL - Chương trình dã ngoại của Khối 3 tại Thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.

KẾT QUẢ VÒNG SƠ LOẠI VSTAR's GOT TALENT 2019️

VSTARSCHOOL - Chương trình dã ngoại của Khối 3 tại Thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.

[CHUNG KẾT TRAO GIẢI - KHỐI 5] GALA FOOTBALL

VSTARSCHOOL - Chương trình dã ngoại của Khối 3 tại Thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.