[KHỐI 3] DÃ NGOẠI VŨNG TÀU (12.2018)

VSTARSCHOOL - Chương trình dã ngoại của Khối 3 tại Thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.

Các tin khác

[CHUNG KẾT TRAO GIẢI - THPT] GALA BASKETBALL 2019

VSTARSCHOOL - Chương trình dã ngoại của Khối 3 tại Thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.

[KHỐI TRUNG HỌC] KHỞI ĐỘNG CHÀO HÈ 2019

VSTARSCHOOL - Chương trình dã ngoại của Khối 3 tại Thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.

[KHỐI 2] GALA SWIMMING

VSTARSCHOOL - Chương trình dã ngoại của Khối 3 tại Thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.