Nguyễn Thị Tường Nga

Các tin khác

Bùi Thị Trâm Anh

Cơ sở vật chất tốt và đầy đủ cho các hoạt động giảng dạy kể cả trong nhà và ngoài trời. Giáo viên nhiệt tình và kết nối tốt với phụ huynh. Tôi rất hài lòng với môi trường giáo dục của VSTAR.

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Cơ sở vật chất tốt và đầy đủ cho các hoạt động giảng dạy kể cả trong nhà và ngoài trời. Giáo viên nhiệt tình và kết nối tốt với phụ huynh. Tôi rất hài lòng với môi trường giáo dục của VSTAR.

Mai Hà Thanh Uyên

Cơ sở vật chất tốt và đầy đủ cho các hoạt động giảng dạy kể cả trong nhà và ngoài trời. Giáo viên nhiệt tình và kết nối tốt với phụ huynh. Tôi rất hài lòng với môi trường giáo dục của VSTAR.