[KHỐI 2] SENIOR SHOW - NHỮNG CHÚ CHIM NON

Chương trình Senior Show của Khối 2 - Lớp 2.9 và 2.10 với chủ đề "Những chú chim non" được đầu tư hoành tráng từ nội dung đến hình thức.
Chương trình với vở nhạc kịch có ý nghĩa thật sâu sắc. Đây cũng như là món quà mà các con dành tặng cho thầy cô, cha mẹ trong Ngày tri ân thầy cô 20.11 này.