EARTH DAY – NGÀY TRÁI ĐẤT: HỌC SINH 𝐕𝐒𝐓𝐀𝐑𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 ĐÃ LÀM GÌ!?


EARTH DAY – NGÀY TRÁI ĐẤT: HỌC SINH 𝐕𝐒𝐓𝐀𝐑𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 ĐÃ LÀM GÌ!?


🌎 Nhằm giáo dục các em ý thức tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, sử dụng các vật liệu tái chế để làm đồ chơi, dụng cụ học tập, để tạo nên “một thế giới không rác thải” nhiều hoạt động đã được 𝐕𝐒𝐓𝐀𝐑𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 tổ chức trong tháng 4.


🍃🍃 Các em đã cùng nhau giữ lại những chai nhựa, hộp sữa, những thùng giấy bỏ đi. Với những rác thải thu gom được, các bạn nhỏ sẽ được đổi lại bằng một cây xanh. Cây được tặng các con đem về chăm sóc.


🍃🍃 Từ một việc làm nhỏ sẽ giúp các con thay đổi thói quen hằng ngày, biết sử dụng vật dụng tái chế và sử dụng các vật liệu có thể phân hủy trong môi trường tự nhiên.


🌳 Qua hoạt động trên các em sẽ ý thức được việc bảo vệ môi trường, biết sử dụng các vật liệu tái chế để tạo ra một thế giới “không rác thải”. Cả nhà mình cùng xem qua hình ảnh nhé!