[KHỐI 2] SENIOR SHOW - VỀ MIỀN CỔ TÍCH

Chương trình Senior Show của Khối 2 - Lớp 2.11 và 2.12 với chủ đề "VỀ MIỀN CỔ TÍCH" được đầu tư hoành tráng từ nội dung đến hình thức.
Chương trình với vở nhạc kịch về gia đình, về thế giới cổ tích có ý nghĩa thật sâu sắc. Mời cả nhà mình cùng xem lại nhé.