THỰC HÀNH DỰ ÁN LÝ "BẮN TÊN LỬA NƯỚC"

Hôm nay, 11.05.2018 – tại trường đã có một buổi thực hành bắn tên lửa nước của dự án môn Vật Lý giữa các em học sinh Lớp 10.2 & 10.3

Tên lửa nước là một loại mô hình tên lửa sử dụng nhiên liệu là nước để làm lực đẩy.

Với mục tiêu chính nắm được nguyên lí hoạt động của tên lửa, kĩ năng thực hành và tinh thần đoàn kết. Các em học sinh đã có buổi thực hành thật sôi động và vô cùng hăng hái.

Hoạt động thực hành giúp các em có được nhiều khám phá, thông tin về khoa học kỹ thuật. Mặt khác, đây là một chương trình ngoại khóa nhiều ý nghĩa, giúp các em phát triển kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận nhóm…

Các tin khác

CÙNG HỌC SINH VSTARSCHOOL CHÀO MỪNG 20/10

VSTARSCHOOL - Hôm nay, 11.05.2018 – tại trường đã có một buổi thực hành bắn tên lửa nước của dự án môn Vật Lý giữa các em học sinh Lớp 10.2 & 10.3

TRUNG THU 2021 - VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG

VSTARSCHOOL - Hôm nay, 11.05.2018 – tại trường đã có một buổi thực hành bắn tên lửa nước của dự án môn Vật Lý giữa các em học sinh Lớp 10.2 & 10.3

CÙNG EM LÀM LỒNG ĐÈN TRUNG THU

VSTARSCHOOL - Hôm nay, 11.05.2018 – tại trường đã có một buổi thực hành bắn tên lửa nước của dự án môn Vật Lý giữa các em học sinh Lớp 10.2 & 10.3