THỰC HÀNH MỔ ẾCH & CÁ

🍃 Học phải đi đôi với hành – đó là điều vô cùng quan trọng tại 𝐕𝐒𝐓𝐀𝐑𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋. Và vừa qua các bạn học sinh 𝐕𝐒𝐓𝐀𝐑𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 đã những tiết thực hành thật thú vị với bộ môn Sinh: quan sát cấu tạo bên trong của cá; thực hành giải phẫu cấu tạo trong của ếch và tìm hiểu tác động của chất Nicotin và caffein lên hệ tim mạch để xây dựng ý thức bảo vệ sức khỏe.

🍃 Với tinh thần hào hứng và tò mò, các bạn đã rất nghiêm túc từ khâu chia nhóm, phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm: ghi chép nội dung, kĩ thuật giải phẫu từ giáo viên, cho đến thực hành một bạn mổ chính, một bạn phụ mổ giống như một ekip chuyên nghiệp.

💥 Cuối cùng các bạn đều hoàn thành bài thực hành thật tốt và hiểu rõ nội dung bài học.
💥 💥 Chúng ta cùng xem lại những hình ảnh nhé!