KHỐI 7 - DÃ NGOẠI ĐÀ LẠT (09.2018)

VSTARSCHOOL - Với chủ đề "Together, We can do it", hành trình khám phá Đà Lạt đã mang đến cho các em học sinh khối 7 nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích.

Các tin khác

[CHUNG KẾT TRAO GIẢI - THPT] GALA BASKETBALL 2019

VSTARSCHOOL - Với chủ đề "Together, We can do it", hành trình khám phá Đà Lạt đã mang đến cho các em học sinh khối 7 nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích.

[KHỐI TRUNG HỌC] KHỞI ĐỘNG CHÀO HÈ 2019

VSTARSCHOOL - Với chủ đề "Together, We can do it", hành trình khám phá Đà Lạt đã mang đến cho các em học sinh khối 7 nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích.

[KHỐI 2] GALA SWIMMING

VSTARSCHOOL - Với chủ đề "Together, We can do it", hành trình khám phá Đà Lạt đã mang đến cho các em học sinh khối 7 nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích.