KHỐI 8,9 - DÃ NGOẠI ĐÀ LẠT (10.2018)

VSTARSCHOOL - Với chủ đề "Together, We can do it", hành trình khám phá Đà Lạt đã mang đến cho các em học sinh khối 8,9 nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích.

Các tin khác

[CHUNG KẾT TRAO GIẢI - THPT] GALA BASKETBALL 2019

VSTARSCHOOL - Với chủ đề "Together, We can do it", hành trình khám phá Đà Lạt đã mang đến cho các em học sinh khối 8,9 nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích.

[KHỐI TRUNG HỌC] KHỞI ĐỘNG CHÀO HÈ 2019

VSTARSCHOOL - Với chủ đề "Together, We can do it", hành trình khám phá Đà Lạt đã mang đến cho các em học sinh khối 8,9 nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích.

[KHỐI 2] GALA SWIMMING

VSTARSCHOOL - Với chủ đề "Together, We can do it", hành trình khám phá Đà Lạt đã mang đến cho các em học sinh khối 8,9 nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích.