TẬP HUẤN GIÁO VIÊN VSTARSCHOOL 2023 – MY DAY MY HAPPINESS

TẬP HUẤN GIÁO VIÊN 𝐕𝐒𝐓𝐀𝐑𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋  – MY DAY MY HAPPINESS


🌟 Tuần vừa qua, 𝐕𝐒𝐓𝐀𝐑𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 đã diễn ra các buổi tập huấn cho toàn thể giáo viên tại trường. Đây là một sự kiện quan trọng và đáng chú ý trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục tại trường. Các buổi tập huấn đã mang đến nhiều ý nghĩa to lớn, giúp thầy cô học tập, trau dồi kỹ năng và kiến thức, cùng nhau kết nối tập thể và góp phần xây dựng một cộng đồng chung tay phát triển.
✨✨ Bên cạnh đó, các buổi tập huấn đã tạo điều kiện cho cộng đồng giáo viên kết nối tập thể với nhau. Thông qua các hoạt động nhóm, thảo luận, và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, thầy cô đã cùng nhau học hỏi, trao đổi và tạo ra những ý tưởng mới trong việc giảng dạy. 
✨✨ Không chỉ giáo viên, mà cả các lãnh đạo và quản lý cũng đã tham gia tích cực. Điều này đã tạo nên một không gian giao lưu chung giữa các bên, giúp củng cố đội ngũ giáo viên và quản lý, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường và giáo viên. 
🌈🌈 Kết thúc tuần lễ tập huấn, tất cả thầy cô đều được trau dồi thêm nhiều kỹ năng, kiến thức cho giáo viên và tạo ra một cộng đồng giáo dục đoàn kết. Cảm ơn sự đồng hành của thầy cô, 𝐕𝐒𝐓𝐀𝐑𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh và góp phần xây dựng một thế hệ trẻ tràn đầy tri thức và sáng tạo cho tương lai.