Hoạt động trường lớp

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 1 - THÁNG 10/2017

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 1 - THÁNG 10/2017

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều là những học sinh chăm ngoan, lễ phép, thực hiện rất tốt nề nếp trường lớp, biết tự giác và nỗ lực không ngừng trong học tập. 

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 4 - THÁNG 9/2017

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 4 - THÁNG 9/2017

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều là những học sinh yêu thích Toán học, yêu thích thể thao, có tinh thần tự giác và rất trách nhiệm với nhiệm vụ học tập của bản thân. 
HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 3 - THÁNG 9/2017

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 3 - THÁNG 9/2017

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này không chỉ học giỏi, chăm ngoan, có năng khiếu nghệ thuật mà còn là những người anh, người chị gương mẫu, luôn biết dành thời gian chăm sóc và dạy các em của mình học tập.

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 2 - THÁNG 9/2017

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 2 - THÁNG 9/2017

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều là những học sinh ngoan, có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn biết giúp đỡ bạn bè và rất tích cực với các hoạt động của trường lớp. 
HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 1 - THÁNG 9/2017

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 1 - THÁNG 9/2017

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều là những gương sáng trong học tập, có ý thức tự giác và rất trách nhiệm với từng nhiệm vụ thầy cô giao. Các em cũng là những người con ngoan, lễ phép, luôn biết yêu thương và phụ giúp ba mẹ mỗi khi có thời gian rảnh.  
HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 5 - THÁNG 8/2017

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 5 - THÁNG 8/2017

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu star of the week tuần này đều là những học sinh gương mẫu, luôn tích cực, năng nổ trong mọi hoạt động của trường lớp. Các em thường được mọi người tin tưởng giao nhiệm vụ làm lớp trưởng hay nhóm trưởng bởi tinh thần trách nhiệm và có khả năng lãnh đạo tốt. 
HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 4 - THÁNG 8/2017

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 4 - THÁNG 8/2017

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này nổi trội bởi sự gương mẫu, lễ phép, có ý thức kỷ luật cao. Tuy còn nhỏ nhưng các em có suy nghĩ khá chín chắn và đang ấp ủ những ước mơ vô cùng ý nghĩa.