Hoạt động trường lớp

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 4 - THÁNG 4/2017

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 4 - THÁNG 4/2017

VSTARSCHOOL -  Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều nổi trội bởi sự lễ phép, siêng năng và rất tự giác trong học tập. Nhờ biết sắp xếp lịch học và nghỉ ngơi hợp lý, các em luôn thấy thoải mái trong học tập và dễ dàng đạt được những kết quả tốt.