Hoạt động trường lớp

STAR OF THE WEEK TUẦN 1 - 11/2018

STAR OF THE WEEK TUẦN 1 - 11/2018

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều là những học sinh chăm ngoan, lễ phép, biết phân chia thời gian học tập hợp lý để vừa có thể gặt hái được kết quả học tập tốt, vừa có thể theo đuổi những đam mê của bản thân. 
STAR OF THE WEEK TUẦN 5 - 10/2018

STAR OF THE WEEK TUẦN 5 - 10/2018

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều là những học sinh chăm ngoan, lễ phép, biết phân chia thời gian học tập hợp lý để vừa có thể gặt hái được kết quả học tập tốt, vừa có thể theo đuổi những đam mê của bản thân. 
STAR OF THE WEEK TUẦN 4 - 10/2018

STAR OF THE WEEK TUẦN 4 - 10/2018

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều là những học sinh chăm ngoan, lễ phép, biết phân chia thời gian học tập hợp lý để vừa có thể gặt hái được kết quả học tập tốt, vừa có thể theo đuổi những đam mê của bản thân. 
STAR OF THE WEEK TUẦN 3 - 10/2018

STAR OF THE WEEK TUẦN 3 - 10/2018

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều là những học sinh chăm ngoan, tự giác trong học tập và rất yêu thích thể thao.     
[KHỐI 3,4,5] RUNG CHUÔNG VÀNG - PHIÊN BẢN TIẾNG ANH

[KHỐI 3,4,5] RUNG CHUÔNG VÀNG - PHIÊN BẢN TIẾNG ANH

VSTARSCHOOL - Cuộc thi Rung Chuông Vàng  là một trong những hoạt động rất được các bạn nhỏ rất mong đợi. Đây là một sân chơi vô cùng ý nghĩa và bổ ích.
STAR OF THE WEEK TUẦN 2 - 10/2018

STAR OF THE WEEK TUẦN 2 - 10/2018

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều là những học sinh chăm ngoan, tự giác trong học tập và rất yêu thích thể thao.