Hoạt động trường lớp

STAR OF THE WEEK TUẦN 1 - 07/2020

STAR OF THE WEEK TUẦN 1 - 07/2020

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều là những học sinh chăm ngoan, lễ phép, biết phân chia thời gian học tập hợp lý để vừa có thể gặt hái được kết quả học tập tốt, vừa có thể theo đuổi những đam mê của bản thân.