Tuyển dụng

Vị trí làm việc Nơi làm việc Ngày đăng

Giáo viên Tiểu học

VSTARSCHOOL 11/08/2017

Giáo viên Trung học

VSTARSCHOOL 11/08/2017

Giáo Viên Anh văn

VSTARSCHOOL 11/08/2017

Giáo viên các bộ môn năng khiếu

VSTARSCHOOL 11/08/2017

Giáo viên Quản nhiệm, Giám thị

VSTARSCHOOL 11/08/2017

Bảo mẫu

VSTARSCHOOL 11/08/2017

Nhân viên Y tế

VSTARSCHOOL 14/08/2017

Nhân viên Thư viện, Giáo vụ

VSTARSCHOOL 14/08/2017

Nhân viên văn phòng

VSTARSCHOOL 11/08/2017

Nhân viên mua sắm

VSTARSCHOOL 11/08/2017

Nhân viên bảo trì

VSTARSCHOOL 14/08/2017

Bảo vệ

VSTARSCHOOL 14/08/2017

Tài xế

VSTARSCHOOL 14/08/2017

Nhân viên phụ bếp, căn tin

VSTARSCHOOL 14/08/2017

Nhân viên tạp vụ, giặt ủi, chăm sóc cây cảnh

VSTARSCHOOL 14/08/2017