Hoạt động trường lớp

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 3 - THÁNG 03/2018

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 3 - THÁNG 03/2018

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều là những học sinh chăm ngoan, luôn nỗ lực hết mình trong học tập và rất có trách nhiệm với các công việc được giao. Các em đang ấp ủ những giấc mơ rất ý nghĩa và thiết thực. 
HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 2 - THÁNG 03/2018

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 2 - THÁNG 03/2018

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều có tinh thần tự giác và trách nhiệm trong học tập. Các em dành phần lớn thời gian rảnh để ôn bài, làm bài và luôn tự mình học hỏi thêm nhiều kiến thức mới từ sách báo hay các trang mạng.   

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 1 - THÁNG 03/2018

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 1 - THÁNG 03/2018

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều có tinh thần tự giác và trách nhiệm trong học tập. Các em dành phần lớn thời gian rảnh để ôn bài, làm bài và luôn tự mình học hỏi thêm nhiều kiến thức mới từ sách báo hay các trang mạng.   

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 5 - THÁNG 01/2018

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 5 - THÁNG 01/2018

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này là những học sinh chăm chỉ, rất thích học Toán và có sở thích đọc sách mỗi khi có thời gian rảnh. Các em còn là những tấm gương sáng về sự chăm chỉ, chuyên cần và cách cư xử lễ phép, tôn trọng người lớn.   

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 4 - THÁNG 01/2018

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 4 - THÁNG 01/2018

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều là những chú ong chăm chỉ, rất nghiêm túc với việc học và có trách nhiệm với các công việc được giao. Các em đang ấp ủ những ước mơ rất đẹp và được gia đình hoàn toàn ủng hộ.  

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 3 - THÁNG 01/2018

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 3 - THÁNG 01/2018

VSTARSCHOOL Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này đều là những học sinh chăm ngoan, thông minh, có nhiều nỗ lực trong học tập. Các em cũng được bạn bè dành nhiều tình cảm bởi luôn biết quan tâm, giúp đỡ mọi người. 

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 2 - THÁNG 01/2018

HỌC SINH TIÊU BIỂU STAR OF THE WEEK TUẦN 2 - THÁNG 01/2018

VSTARSCHOOL - Các em học sinh tiêu biểu Star of the week tuần này là những học sinh chăm ngoan, luôn biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Các em có niềm đam mê và quyết tâm cao để thực hiện những ước mơ mà mình đang ấp ủ.